top of page
IMG_20220717_184727_220.jpg

Czynność

Zespół Caritas-Spes-Łuck prowadzi działalność charytatywną. Jest to zawarte w następujących działaniach:

- aktywny udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Caritas-Spes Ukraina;


- pomoc rodzinom z dziećmi autystycznymi;

- akcja „Serce dla wojska” (zbiórka ciepłej odzieży niezbędnej wojsku w okresie zimowym, wyżywienie);

- aktualny punkt wydania bezpłatnych ubrań dla potrzebujących;

- akcja „Zapal znicz” (współpraca z Konsulatem Generalnym RP w Łucku);

- Akcja Świętego Mikołaja - na każde dziecko (dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, migrantów, akcja antyterrorystyczna);

- pakiet wakacyjny dla seniorów, singli, imigrantów;

- bezpłatne konsultacje wśród najlepszych lekarzy Łucka;

- bezpłatne konsultacje z wiodącym prawnikiem;

- utworzenie ośrodka socjalnego dla dzieci i rodzin „Nazaret”;

- bezpłatna szkoła językowa - angielski, polski.

bottom of page